มรดกโลก「เทนไดชู เบคคะคุฮงซัง โมซือจิ」

menu

閉じる

  • แนะนำบริเวณโดยรอบ

เชิญเยี่ยมชม

แนะนำบริเวณโดยรอบ

สวนโจวโดนั้น เป็นสวนที่สื่อให้เห็นถึงโลกของพระพุทธศาสนาที่อยู่บนดิน เป็นโบราณสถานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในสมัยอดีต จะแนะนำบริเวณที่ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็น โบราณสถานแบบพิเศษ และโบราณสถานสวยงามดึงดูดใจประเภทที่สอง

เยี่ยมชม และการเดินทาง

ก่อนจะเข้าเยี่ยมชมวัดโมซือจิ ลองดูค่าเข้าชมกับเวลาที่เข้าชม และคำอธิบายอื่นๆ ดูซักครั้งก่อนนะคะ มีเขียนไว้ทั้งวิธีการไปยังวัดโมซือจิ และข้อมูลไกด์ต่างๆ ด้วยค่ะ

แนะนำแต่ละส่วน