มรดกโลก「เทนไดชู เบคคะคุฮงซัง โมซือจิ」

menu

閉じる

วนเที่ยวไหว้สี่วัด

เกี่ยวกับวนเที่ยวไหว้พระสี่วัด

เดินวนเที่ยวสี่วัดนั้นเริ่มมาจาก การเที่ยววนเที่ยววัดเก่าของบะโช วัดของเอนนิงยุคาริ (โมซือจิ จูซนจิ ยามะเทะระ ซุยกันจิ)
วนไปยังโมซือจิ จูซนจิ ของฮิระอิซูมิ ซุยกันจิของมัตสึชิมะ และยามะเทะระ ริชชยากุจิ สะสมตราสัญญาลักษณ์ของแต่ละวัดประทับลงสมุดบันทึก เมื่อครบสี่วัดวัดสุดท้าย จะสามารถให้เจ้าอาวาสเขียนลงในสมุดได้ด้วย สามารถไปไหว้พระอธิษฐานของพรและสะสมสัญญาลักษณ์ที่ต่างกันของทั้งสี่วัดได้
ไม่ลองเที่ยววนไหว้พระสี่วัดทั้งครอบครัวดูเหรอคะ

Q&A

การไหว้มีลำดับหรือไม่

การไหว้ไม่มีลำดับก่อนหลัง จะเริ่มจากวัดไหนก่อนก็ได้

ต้องเตรียมตัวหรือไม่

เมื่อไปไหว้พระที่วัดแรก ก็สามารถเริ่มสะสมสัญญาลักษณ์ของการไหว้พระสี่วัดได้ เตรียมวาเงะสะ(ผ้าคล้องคอ) กับลูกประคำไว้ก็ดีนะค่ะ วาเงะสะกับลูกประคำนั้นจะเป็นของที่ใช้สำหรับตอนไปงานศพก็ได้ ไม่เป็นไรค่ะ

เที่ยววนไหว้พระสี่วัดโฮมเพจ

แนะนำวัดทั้งสี่

 • มัตสึชิมะ ซุยกันจิปีเทนโจวโกะเนน ว่ากันว่าจิกะกุไดชิได้ก่อสร้างขึ้น ช่วงกลางของสมัยคามาคุระ โฮโจวโทกิโยริได้บุกเบิกและสร้างวัดนิกายรินไซวัดเอนฟุกุจิขึ้น ช่วงสงครามไม่ทราบเวลาแน่ชัด ได้เปลี่ยนเป็นเมียวชินจิฮะ และได้ใช้เวลาตั้งแต่เกนโจสิบสี่ มาซามุเนะโคได้ใช้เวลาห้าปีในการก่อสร้างวัดในปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ โดยวัตถุที่ใช้ในการสร้างเรียบง่ายและงดงาม รูปแกะสลัก รูปที่ประดับตามห้องต่างๆ มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกชองชาติแบบที่สอง และโบราณวัตถุสำคัญทางวัฒนธรรมแบบที่สาม

  โฮมเพจวัดซุยกันจิ

 • ฮิระอิซูมิ จูซนจิเริ่มต้นศตวรรษที่สิบสอง ตั้งแต่ยุคของรุ่นแรกของตระกูลฟูจิวาระ คือท่านคิโยะฮิระ มีการก่อสร้างอาคารโฮโต และศาลาแบบสองชั้นจำนวนมาก วัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาให้กับดวงวิญญาณของทหารที่เสียชีวิตมากมายในสงครามระหว่างสงครามก่อนเก้าปีและหลังสามปี เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่อาคารส่วนใหญ่ถูกไฟไหม้หมด คงเหลือเพียงคนจิโด ไปจนถึงมรดกของชาติอีกสามพันกว่าชิ้นที่ยังคงอยู่ให้เรา ได้ทราบถึงความงดงามของฮิระอิซูมิในอดีต

  โฮมเพจจูซนจิ

 • ฮิระอิซูมิ โมซือจิช่วงยุคก่อนแลหลังเฮอัน ตระกูลฟูจิวาระรุ่นที่สองโมโตะฮิระ และรุ่นที่สามฮิเดะฮิระ ได้ก่อสร้างวัดขนาดใหญ่ เช่นวัดคนโดเอนริวจิ คะโชวจิ เป็นต้น รูปแบบสิ่งก่อสร้างนั้นเป็นศาลาถึง 40 หลัง กุฎิประมาณ 500 หลัง จึงถูกตั้งฉายาว่าดินแดนแห่งสวงสวรรค์ซึ่งเป็นเพียงที่เดียวในญี่ปุ่น น่าเสียดายว่าวัดต่างๆในสมัยนั้นถูกไฟไหม้ แต่ยังเหลือสวนโจวโดและสิ่งก่อสร้างของวัดในสมัยเฮอันนั้นยังคงรักษาไว้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานชนิดพิเศษ และสถานที่สวยงาม น่าดึงดูดประเภทที่ 2

  กลับหน้าหลัก

 • ยามะเทะระ ริชชยากุจิหินรูปทรงแปลกๆซ้อนกันไปมา ตามหุบเขาป่าสน เมื่อขึ้นบันไดหินพันหนึ่งร้อยขั้นไปบนยอด จะพบกับโลกที่เต็มไปด้วยความสงบ ระหว่างทางจะได้พบกับสลักจารึกบนหิน พระพุทธรูปหิน นอกจากนี้บนยอดเฮียะคุโจวอิชิ ยังมีศาลาชมวิว ศาลาบนเขา ที่สามารถชมวิวทิศน์โดยรอบได้ นักบวชบะโชวก็ได้มาที่นี่แล้วแต่งบทไฮกุที่มีชื่อเสียงไว้ (ความเงียบ ผ่านหิน ได้ยินเสียงจิ้งหรีด)

  โฮมเพจ ริชชยากุจิ