มรดกโลก「เทนไดชู เบคคะคุฮงซัง โมซือจิ」

menu

閉じる

ลองประสบการณ์

ซะเซน

ซะเซน เป็นการนั่งทำสมาธิ ทำให้ใจ จดจ่อ และสงบ ในชีวิตปรกติที่วุ่นวาย ไม่ลองมานั่งทำสมาธิ ละทิ้งความวุ่นวายที่วัดโมซือจิดูเหรอคะ

ช่วงเวลา
ทั้งปี
เวลา
60 นาที
จำนวนคน
1〜200 ท่าน
ค่าบริการ
นักเรียน (ต่ำกว่าม.ปลาย) 1 ท่าน 200 เยน
ผู้ใหญ่ 1〜5 ท่าน หนึ่งท่าน1000 เยน
   6〜9 ท่าน กลุ่มล่ะ 5000 เยน
   10 ท่านขึ้นไป หนึ่งท่าน 500 เยน
สมัคร
กองอำนวยการโมซือจิ เบอร์โทรศัทพ์:0191-46-2331
※ประสบการณ์ซะเซน จำเป็นต้องสมัครก่อนเข้าร่วม
※วันที่มีการสวดมนต์ หรือมีกิจของวัด อาจจะไม่สามารถให้บริการได้
※กรุณาติดต่อก่อนล่วงหน้า

คัดลอกพระธรรม

การคัดลอกพระธรรมนั้น ทางศาสนาพุทธ การเขียนลอกทีละบรรทัด ถือการฝึกจิตแบบหนึ่ง ตั้งแต่อดีตมีผู้คนมากมายได้ลองเข้าร่วม ทางวัดโมซือจิได้มีการเปิดให้บุคคลธรรมดาเข้าคัดลอก ลองมาชำระจิตใจให้สะอาด สงบ ไม่วอกแวกด้วยการคัดลอกพระธรรมกันเถอะค่ะ

ช่วงเวลา
ทั้งปี
เวลา
90 นาที
จำนวนคน
1〜50 ท่าน
ค่าบริการ
1 ท่าน 1000 เยน
สมัคร
กองอำนวยการโมซือจิ เบอร์โทรศัทพ์:0191-46-2331
※ประสบการณ์คัดลอกพระธรรม จำเป็นต้องสมัครก่อนเข้าร่วม
※วันที่มีการสวดมนต์ หรือมีกิจของวัด อาจจะไม่สามารถให้บริการได้
※กรุณาติดต่อก่อนล่วงหน้า

ติดต่อสมัคร

กองอำนวยการวัดโมซือจิ
รหัสไปรษณีย์ 58 โอซาวะ ฮิระอิซูมิจิ ฮิระอิซูมิโจว นิชิอิไวกุง จ.อิวาเตะ
เบอร์โทรศัทพ์ 0191-46-2331 เบอร์แฟกซ์ 0191-46-4184