มรดกโลก「เทนไดชู เบคคะคุฮงซัง โมซือจิ」

menu

閉じる

กฏของเวบไซด์

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของเวบไซด์นี้ ทั้ง(ข้อมูล เนื้อหา ภาพและอื่นๆ) เป็นของวัดโมซือจิถือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

ไม่อนุญาตให้ผู้ครอบครอง ทำซ้ำ ให้ผู้อื่นยืม จำหน่ายโดยเด็ดขาด

เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของเวบไซด์นี้ ไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมหรือความถูกต้องนั้น ไม่ได้ถูกรับรอง และรับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น นอกจากนี้ ขอให้ท่านเข้าใจด้วย ว่าทางเวบไซด์สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือยกเลิกข้อมูลได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

เกี่ยวกับลิงค์

เวบไซด์นี้ คือ(http://www.motsuji.or.jp/)ยินดีต้อนรับ เชิญทุกท่านที่ลิงซ์นี้ค่ะ

การสร้างลิงค์ต่างๆ นั้นไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลิงค์ต่างๆ แต่ทั้งนี้ก็ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมได้ นอกจากนี้สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า นอกจากนี้ทางวัดโมซือจิจึงไม่รับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากลิงค์จากเวบ รวมถึง ลิงซ์ที่เกี่ยวกับทางเพศด้วย

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของแขกที่มาเยี่ยมชมวัดโมซือจินั้น ได้มีการจัดการดูแลข้อมูลตามมาตราฐาน

โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของแขกผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด และมีระบบการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง ถูกขโมย สูญหาย หรือรั่วไหลไม่ให้เกิดขึ้น