มรดกโลก「เทนไดชู เบคคะคุฮงซัง โมซือจิ」

menu

閉じる

เกี่ยวกับโมซือจิ

ประวัติของโมซือจิ

ตำนานกวางขาว

จากจิเดนได้ว่ากันว่า สมัยคะโจวปีที่ 3(850) จิคะคุไดชิ(นักบวช)ได้ท่องเที่ยวผ่านมาที่โทโฮคุ
พอมาถึงบริเวณนี้ ก็มีหมอกมาปกคลุม ทำให้ไม่สามารถเดินต่อไปได้
เมื่อมองดูเท้า ก็เห็นมีจุดขาวๆ ของขนกวางขาวร่วงอยู่เป็นจุดๆ
นักบวชก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างยิ่ง จึงเดินตามขนไป ก็ได้พบกับกวางขาวยืนรออยู่เบื้องหน้า
เมื่อนักบวชเข้าไปใกล้ๆ ร่างของกวางขาวก็หายไป และหลังจากนั้นซักครู่
ก็มีชายชราผมขาวได้ปรากฎกายขึ้น บริเวณนี้ได้ถูกสร้างเป็นศาลาของวัด ที่รำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นักบวชก็รู้สึกได้ว่า ชายชราที่ได้พบน่าจะเป็นยาคุชิเนียะไรแปลงร่างมา จึงได้สร้างศาลาหนึ่งหลัง ตั้งชื่อว่าวัดคะโจว
จากเรื่องนี้ทำให้ถือกำเนิดวัดโมซือจิขึ้น

ประวัติศาสตร์

วัดโมซือจินั้น จิคะคุไดชิ เอนนิง(นักบวช)ได้สร้างขึ้น และในสมัยของตระกูลฟูจิวาระจากรุ่นที่สองโมะโตะฮิระถึงรุ่นที่สามฮิเดะฮิระได้มีการสร้างต่อเติมส่วนต่างๆ ในสมัยโบราณนั้นมีศาลามากถึง 40 ศาลา บนพื้นที่กว่า 500 เฮกเตอร์ ว่ากันว่าโครงสร้างนั้นงดงามเทียบเท่าจูซนจิของชิโนะกุทีเดียว หลังจากตระกูลฟูจิวาระแห่งโอชูได้สิ้นลง ได้ประสบกับภัยพิบัติหลายครั้ง ทำให้อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ถูกไฟไหม้หมด ในปัจจุบันโออิซูมิมีสระน้ำเป็นศูนย์กลางของสวนโจวโด กับกะรันอิโค(สิ่งก่อสร้างของวัด)ของสมัยเฮอัน ที่ยังคงสภาพเกือบสมบูรณ์ โดยได้ขึ้นทะเบียนให้เป็น โบราณสถานแบบพิเศษ และโบราณสถานสวยงามดึงดูดใจแบบที่ 2 และปีแรกของเฮเซได้มีการสร้างศาลาหลักสมัยเฮอันขึ้นใหม่

การร่ายรำเอนเนน

การร่ายรำที่การแสดงขึ้นเมื่อมีงานทางศาสนา ที่เรียกว่ารำเอนเนน วัดโมซือจินั้นมี การร่ายรำพื้นบ้านมากกว่า 10 ชนิด เช่น (เดนกะกุโอโดริ)(โระไม)(โนตโตะ)(โระโจะ)(วาไกอิอนนะเนะงิ)(ฮานะโอะเระ)(โจะคุชิไม) เป็นต้น นอกจากนี้ปลายสมัยเอโดยยังเหลือการต่อให้อายุอีกหลายอย่างแต่ ไฮบุสึกิชยะคุได้ยกเลิกไป ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารำโทะโดเมะโดริ ได้ถูกนำกลับมาฟื้นฟูใหม่ การร่ายรำเอนเนนนั้น ถูกเชื่อว่ามีต่อเนื่องมายาวนานนับตั้งแต่มีการก่อตั้งวัด กิจของพระสงฆ์ต่างๆ ได้ถูกรวมให้ขึ้นทะเบียนเป็นวัฒนธรรมของชาติแบบที่จับต้องไม่ได้