มรดกโลก「เทนไดชู เบคคะคุฮงซัง โมซือจิ」

menu

閉じる

งานเทศกาลต่างๆ

งานเทศกาลหลัก

ท่านสามารถคลิ๊กรูปถ่ายด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดได้

งานสวดมนต์ประจำทุกเดือน

งานยะกุชิ(ทุกวันที่ 8 ของทุกเดือน เวลา 11นาฬิกา)

เป็นงานสวดถวายแก่องค์พระประธานยาคุชิเนียะไรในวันฤกษ์ดีทางพุทธ โดยจะเป็นการสวดพระสูตรยากุชิ บูชาถวายแด่องค์พระประธานยากุชิเนียวไร แห่งวัดโมซือจิ และสามารถสักการะภายในวิหารฮนโดได้
เวลาในการสักการะภายในวิหารฮนโด/ 10:00〜15:00
※ในกรณีที่มีการจัดงานศพ งานแต่งงาน หรืองานกิจจะไม่สามารถเข้าสักการะภายในวิหารฮนโดได้ จึงเรียนแจ้งท่านเพื่อทราบ

งานโจเกียว(ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน เวลา 11นาฬิกา)

เป็นงานสวดถวายแก่องค์พระประธานของวิหารโจเกียวโด พระอมิดาเนียวไรสวมมงกุฏในวันฤกษ์ดีทางพุทธ จะมีการสวดพระสูตรอมิดา
ในช่วงที่มีการสวด สามารถเข้าร่วมการสวดได้ภายในวิหารโจเกียว บริเวณโถงด้านนอก